05 OKT 2018

Imatrikulačný ples(foto)

Dňa 28.októbra 2018 sa v priestoroch Domu umenia uskutočnil Imatrikulačný ples. Opäť sme medzi seba prijali našich prvákov, ktorí na výbornú splnili všetky úlohy dané Žiackou školskou radou. Nálada bola výborná.

Imatrikulačný ples - foto