05 MÁJ 2018

Hviezdoslavov Kubín

V krajskom kole Hviezdoslavovho Kubína nás úspešne reprezentovali Dominika Nguyen z I.C, v prednese prózy, obsadila 2. miesto a Daša Belková z I.B, v prednese poézie, získala 3. miesto. Dievčatám blahoželáme.

Hviezdoslavov Kubín - foto

Dňa 27. apríla 2017 sa v Michalovciach konalo krajské kolo v prednese poézie a prózy 64. ročníka súťaže Hviezdoslavov Kubín. Úspešnými recitátorkami sa stali Dominika Nguyen, v prednese prózy, obsadila 2. miesto a Dáša Belková, v prednese poézie, získala 3. miesto. Dievčatám blahoželáme.