Podnikajte už na strednej škole.

Organizácia Junior Achievement Slovensko zastrešuje predmet Aplikovaná ekonómia. Na našom gymnáziu sa vyučuje v treťom ročníku ako voliteľný predmet a pozostáva z týchto dvoch častí:

1/ Študentská spoločnosť
Študentská spoločnosť je jednou z najpopulárnejších súčastí programu Aplikovaná ekonómia. V tejto fáze výučby si študenti zakladajú skutočnú firmu, simulujúcu akciovú spoločnosť a musia prejsť všetkými krokmi podnikania od založenia, plánovania činnosti, cez marketingový prieskum trhu , vlastnú činnosť až po likvidáciu  firmy a rozdelenie zisku ku koncu školského roka. Vďaka tejto praktickej skúsenosti, ktorá je medzi študentmi programu Aplikovaná ekonómia veľmi obľúbená, získavajú študenti možnosť aplikovať teoreticky nadobudnuté skúsenosti o fungovaní podnikateľského subjektu okamžite v praxi. Učia sa tak nielen ekonómiu, ale aj  byť zodpovednými,  vedieť sa rozhodovať a viesť firmu.

2/ Online učebnica
Namiesto klasických učebníc sa využíva k výučbe Online učebnicu ekonómie, ktorá je pravidelne aktualizovaná stredoškolskými a vysokoškolskými učiteľmi ekonómie. Učebné texty pre študentov, ako aj možnosť samotestovania sa žiakov po každej kapitole, či testovanie centrálnym testom od učiteľa, riešenie otvorených otázok a úloh, ktoré sa nachádzajú priamo v učebnici na portáli, ponúka učiteľovi efektívnejšie pracovať so svojim časom na vyučovacích hodinách.


viac o projekte na stránke : http://www.ae.jasr.sk

Gymnázium Poštová 9 je hrdé na skutočnosť, že  práve z jeho prostredia vyšli najúspešnejšie slovenské študentské spoločnosti CFS a ACE, ktoré reprezentovali Slovensko na európskom finále JA-YE Europe Company of the Year Competition a to na Sardínii v roku 2010 a v nórskom Osle 2011, kde firma ACE vybojovala pre Slovensko svojim tretím miestom historický  úspech (http://www.kefkaspastou.eu)

Na gymnáziu pôsobia dve študentské spoločnosti pod vedením Mgr. Evy Wolfovej.

1/ Cyanea
http://www.cyanea.sk

2/ Aim
http://www.energetickacokolada.eu

 Firma Aim si 15.3.2012 na veľtrhu študentských firiem v Žiline vybojovala postup na európske finále, kde bude reprezentovať Slovensko. Držíme firme Aim palce a dúfame, že v júli v Bukurešti sa naplní porekadlo... do tretice, všetko dobré.

Zoznam študentských firiem:
2011 - ACE, Dyes
2010 - CFS
2009 - Gamma NRG
2008 - Foks
2007- Aurora